Image
Image

Skånes folkhögskolor

Offentligt evenemang

pernilla.gustavsson@sundsgarden.se


Fredag 21/09, kl 00:00 - Fredag 14/12, kl 14:30

Örbyvägen 10, Helsingborg


Skånska folkhögskolor i samverkan är 17 folkhögskolor som tillsammans utvecklar Skåne. Vi ger vuxna en andra chans till vidare utbildningar. Våra deltagare kan läsa in grundläggande behörighet för universitet, högskola och yrkeshögskola vilket stärker deras möjligheter på arbetsmarknaden. Vi erbjuder också yrkesutbildningar och vi tar aktivt del i det regionala arbetet med tillväxt och utveckling. Mycket utrymme ges till kultur av olika slag. Vi ligger i framkant för att utveckla och stimulera den lokala och regionala kulturverksamheten. Nyanlända lär sig svenska från dag ett och får en meningsfull sysselsättning som påskyndar en framtida etablering. Vi anpassar vår verksamhet utifrån deltagarnas erfarenheter, behov och villkor. Det ger många en möjlighet att förverkliga sina drömmar och livsmål. Folkhögskola är ingen vanlig skola, men den är för alla. Här får du växa, utmanas och inspireras för framtida studier, för arbete, för din passion och för samhällsengagemang. Folkhögskolorna är en mötesplats som skapar sammanhållning och respekt mellan människor, oavsett bakgrund, erfarenhet, åsikter eller tankar. Här möts du av engagerade lärare som bryr sig om mer än bara studieresultat. Vi vill att du ska känna sammanhang och arbetar för att du ska lära känna dig själv och utvecklas i mötet med andra. #upplevfolkhögskola


24 755 kr

insamlat av 36 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor