Tänk på när du namnger insamlingen

Tänk på när du namnger insamlingen

Radiohjälpen som står bakom insamlingen ber alla att tänka på att inte använda insamlingssidan som en plattform för att sprida sina egna budskap eller driva kampanjer som inte har med Musikhjälpen att göra. Sveriges Radio, SVT och Radiohjälpens verksamheter är oberoende från politiska intressen och vi tillåter därför inte att man bedriver kampanjer kring en viss sakfråga på våra plattformar. Det är inte tillåtet att starta en insamling som innehåller följande: svordomar och obscena ord, pornografiskt innehåll, främlingsfientliga och/eller sexistiska yttranden. Det är inte heller tillåtet med namn på insamlingar som innehåller hot, trakasserier, uppvigling, personliga påhopp, förtal, skvaller eller lögner. Ett namn på en insamling får aldrig syfta till att främja användning av droger eller alkohol. Du får inte heller låtsas vara någon annan än den du är, t.ex. genom att använda någon annan persons eller företags namn. Vi förbehåller oss rätten att be den som startat en insamling som strider mot våra regler att ändra namn på den eller så kommer insamlingen att tas bort. I det sistnämnda fallet så tillfaller redan insamlade medel till Radiohjälpens insamling för Musikhjälpen.
Det här fältet modereras utifrån lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den som väljer att döpa sin insamling till något som är i strid mot gällande lag kan bli personligen ansvarig för detta. Läs mer här: Regler och Villkor

Västerås stads skolpsykologer

Senaste bidragen: 100:- 100:-

Västerås stads skolpsykologer

Vi vet genom forskning att en fungerande skolgång där barn och unga får en chans att lära sig och utvecklas som individer är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn mot en rad framtida sociala problem, oavsett familjens socioekonomiska bakgrund. Nyanlända barn och unga, med allt man kan tänka sig ha med sig i bagaget ska få samma möjligheter som sina jämnåriga kamrater till att i framtiden kunna etablera sig på arbetsmarknaden, få en stabil inkomst och aktivt kunna delta i samhällslivet. Västerås stads skolpsykologer tillsammans med skolornas elevhälsa jobbar dagligen för att skapa en inkluderande skola både för barn som vuxit upp under trygga förhållanden och för de elever som flytt sina hemland och bär på trauma och andra uttryck för otrygghet och psykisk ohälsa. Vi vill bidra med pengar till fysiskt och psykisk vård för överlevare, hjälp att driva rättsprocesser samt utbildning. Vi hoppas bidra med pengar pengar för att stötta förebyggande arbete genom att förändra normer och attityder som ligger till grund för sexuellt våld.