Image
Image

Malmö Nation

Offentligt evenemang

Värd: Malmö Nation


För Malmö Nation är det en självklarhet att alla ska ha rätt att funka olika. Vi har skapat den här insamlingen för att alla ska ha lika rättigheter i samhället! "Runt 50 kr kan räcka till ett par kryckor som ökar en persons självständighet. Runt 50 kronor kan också räcka till att utbilda en lärare under en månad i att stötta barn med funktionsnedsättning. 250 kr kan räcka till ett sjukgymnastbesök för barn med funktionsnedsättning. 500 kronor kan räcka till en månads dagverksamhet med rehabilitering för ett barn. Drygt 1000 kronor kan räcka till en rullstol 1500 kronor kan räcka till en termins skolgång för ett barn med synnedsättning"


7 givare har samlat in 551 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.