Image
Image

Kriminologernas Universitetsförening i Lund

Offentligt evenemang


Det finns ca en miljard människor med funktionsnedsättning i världen. De största konsekvenserna till följd av funktionsnedsättning är bland annat fattigdom, undernäring, sjukdom och skador. Många människor med funktionsnedsättning saknar möjlighet till försörjning. Det leder till en dålig tillgång till vård, utbildning och stöd. Det gör att det blir väldigt svårt för dessa människor att skapa sig en egen framtid. Musikhjälpen 2018 hålls och anordnas i Lund och självklart vill Kriminologernas Universitetsförening göra vad dem kan för att vara med och påverka årets tema. Med ditt bidrag till vår bössa kan du vara med och hjälpa människors möjlighet att påverka sina liv och nå sin potential. Hjälp till du också – Alla har rätt att funka olika! Källa: Sveriges Radio


3 650 kr

insamlat av 24 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor