Image
Image

Funka med dövblindhet

Offentligt evenemang

Värd: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor : nkcdb@nkcdb.se


Inom stiftelsen Mo Gård finns ett Nationellt kunskapscenter (www.nkcdb.se) med uppdrag att arbeta för personer med dövblindhet i Sverige. Nu vill vi inspirera Musikhjälpen att stötta personer med dövblindhet ute i världen. Alla våra anställda, styrelsen och de konsulter vi anlitar har det här året valt bort en julklapp till förmån för vår insamling. Välkommen att bidra du med – tillsammans kan vi få fler att funka med dövblindhet!

71 givare har samlat in 35 350 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.