Image
Image

Corpus Medicum Lunds Universitet

Offentligt evenemang


Årets tema för Musikhjälpen om att Alla har rätt att funka olika ligger oss extra varmt om hjärtat då vår studentkår består av blivande sjukvårdspersonal. Vi har ett brinnande intresse för att sprida kunskap om olika funktionsvariationer och att alla kan leva ett aktivt liv. Hjälp oss bidra till att fortsätta kampen för att minska stigmatiseringen och öka allmänhetens medvetenhet. Varje bidrag räknas! Corpus Medicum består av studenter från programmen för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, arbetsterapeuter, specialistsjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, läkare, audionomer, logopeder, biomedicinare, masterprogram i folkhälsa och medicinsk vetenskap.

148 givare har samlat in 21 600 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag