Image
Image

Bygdegårdarna

Offentligt evenemang

Värd: Bygdegårdarnas Riksförbund : info@bygdegardarna.se


Vi är 1427 allmänna samlingslokaler över hela Sverige som är öppna för alla med en demokratisk värdegrund. Vi arbetar för allas lika värde och för tillgängliga mötesplatser i hela landet.

23 givare har samlat in 4 745 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.