Tack för att du engagerar dig!

Radiohjälpen är Public Service insamlingsorganisation och vårt arbete ska bedrivas självständigt utan inflytande från kommersiella, religiösa eller politiska intressen. Trovärdighet och oberoende präglar hela vår verksamhet och därför förbehåller vi oss rätten att redigera eller stänga ner din insamling om den bryter mot våra villkor.

En insamling får inte innehålla följande:

  • Svordomar eller obscena ord
  • Pornografiskt innehåll
  • Främlingsfientliga yttranden
  • Sexistiska yttranden
  • Hot, trakasserier, uppvigling, personliga påhopp, förtal, skvaller eller lögner
  • Syfta till att främja användning av droger, alkohol, tobak eller nikotin.
  • Sprida egna budskap eller kampanjer som inte har med insamlingen att göra

Vi förbehåller oss rätten att inte dela ut grafiken eller be företag, organisationer eller andra som startar en insamling att upphöra med att använda materialet/ varumärket om vi anser att det används i ett sammanhang som skadar förtroendet för Sveriges Radio, SVT och/eller Radiohjälpen. Våra verksamheter är oberoende från politiska eller kommersiella intressen och vi förbehåller oss därför rätten att ta bort insamlingar med politiska eller kommersiella budskap. Vi förbehåller oss rätten att moderera texterna till de insamlingar som registrerats.

Din insamling är redaktionellt innehåll

Då Radiohjälpen är en del av public service kan innehåll från din insamlingssida komma att användas i redaktionellt syfte, exempelvis visas upp eller omnämnas i sändning, vi kan också komma att kontakta dig med förfrågningar om att vara med i sändning.

Personuppgiftshantering, GDPR

Radiohjälpen (105 10 Stockholm, org.nr. 802007-9755) samlar in information från dig när du skänker en gåva till någon av våra insamlingar via den digitala insamlingssidan. Beroende på vilken kanal du använder för att ge din gåva får vi ditt namn, e-post och/eller ditt telefonnummer. Den information vi samlar in använder vi för att kunna administrera din gåva, ge dig service och uppfylla rättsliga krav. Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i en säker miljö. Radiohjälpen kan använda personuppgiftsbiträden som hanterar uppgifterna enbart i enlighet med det syfte och för de ändamål som anges här. Radiohjälpen raderar uppgifterna när dessa inte längre behövs för att uppfylla syftet med lagringen. Om du inte längre vill att vi hanterar dina personuppgifter och att dessa ska raderas eller om du är missnöjd, mejla radiohjalpen@svt.se. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål kan du framföra till behörig tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

Med vänlig hälsning

Radiohjälpen