Image
Image

Wolver bössan

Offentligt evenemang

Värd: Wolver : wolver.sweden@gmail.com


Hjälp oss att bidra till att stödja och främja hälsa hos våra medmänniskor, för alla har rätt att leva ett bra liv

5 givare har samlat in 260 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.