Image
Image

Wildwither Wabisabis Fundraising

Offentligt evenemang

Värd: Josefine Svärd & Frida Quennerstedt : jossan.svard@hotmail.com


Vi är två konstnärer/illustratörer som försöker engagera folk till att donera via vår konst! Genom våra sociala medier når vi ut till nästan 80.000 personer och följare, och kommer kämpa hela veckan med att engagera människor över hela världen att donera! Vi kommer även lotta ut prints av vår konst en gång om dagen till en person som donerat, för att försöka engagera ytterligare personer att delta. We are two artists/ illustrators who try to engage people to donate through our art! Through our social media, we reach out to nearly 80,000 people and followers, and will struggle all week to engage people all over the world to donate! We will also donate prints of our art to people who donate once a day, to try and engage additional people to participate.


15 givare har samlat in 1 180 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.