Image
Image

Vivida för Musikhjälpen 2018

Offentligt evenemang

Värd: Vivida Assistans : hej@vivida.se


Torsdag 08/11, kl 00:00 - Måndag 17/12, kl 00:00


Årets tema för Musikhjälpen är "Alla har rätt att funka olika". Det vill vi så klart stödja så mycket vi kan. Vi kan allihopa hjälpas åt med att förändra livet för många funktionsnedsatta världen över genom att bidra till Musikhjälpen. Det finns ungefär en miljard människor med funktionsnedsättning i världen. Omkring 4 av 5 bor i låg- och medelinkomstländer där fattigdom, undernäring, vitaminbrist, sjukdom och skador är vanliga orsaker. Många lever också fattigt som en konsekvens av funktionsnedsättning och saknar möjlighet att försörja sig. Med sämre tillgång till vård, stöd och utbildning är det svårt att skapa sig en framtid. Vad räcker pengarna till? Runt 50 kr kan räcka till ett par kryckor som ökar en persons självständighet. Runt 50 kronor kan också räcka till att utbilda en lärare under en månad i att stötta barn med funktionsnedsättning. 250 kr kan räcka till ett sjukgymnastbesök för barn med funktionsnedsättning. 500 kronor kan räcka till en månads dagverksamhet med rehabilitering för ett barn. Drygt 1000 kronor kan räcka till en rullstol 1500 kronor kan räcka till en termins skolgång för ett barn med synnedsättning (Källor: UNICEF Sverige, Individuell Människohjälp, Svenska Afghanistankommittén, Jairos Jiri Association.) Tillsammans kan vi göra skillnad! Tack för ert bidrag.

22 givare har samlat in 3 650 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.