Image
Image

VIPAN BF16SOC

Offentligt evenemang

Värd: Matilda Celander


ALLA HAR RÄTT ATT FUNKA OLIKA Alla har rätt att funka olika är årets tema för musikhjälpen 2018. Den 10 december i år sätter de upp sin glasbur på Stortorget i Lund. Pengarna som samlas in går till Radiohjälpen som skänker pengarna till olika typer av verksamheter som är i behov av stöd. Varför vi har valt att vara med och starta en insamling till detta evenemang är för att vi står bakom allas rätt till att funka olika. Vi läser på barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete och många av oss möter människor med olika typer av funktionsvariationer och känner därför att vi vill vara med och göra skillnad för dem. • Runt 50 kr kan räcka till ett par kryckor som ökar en persons självständighet. • Runt 50 kronor kan räcka till att utbilda en lärare under en månad i att stötta barn med funktionsnedsättning. • 200 kr kan räcka till ett sjukgymnastbesök för barn med funktionsnedsättning. • 500 kronor kan räcka till en månads dagverksamhet med rehabilitering för ett barn. • Drygt 1000 kronor kan räcka till en rullstol. • 1500 kronor kan räcka till en termins skolgång för ett barn med synnedsättning. Källor: WHO, UNICEF, UNESCO, Individuell Människohjälp, Svenska Afghanistankommittén, MyRight, Jairos Jiri Association. https://sverigesradio.se/Diverse/AppData/Isidor/Files/3946/a363477a-78c8-4f35-ad39-230966a25a09.pdf


16 givare har samlat in 1 075 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.