Image
Image

Vi på Livsmedelsverket

Offentligt evenemang


Livsmedelsverkets medarbetare skramlar till förmån för Musikhjälpen


38 givare har samlat in 3 700 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.