Image
Image

Vi jobbar med barn psykiatri hela dagarna så årets tema passar oss perfekt

Offentligt evenemang

Värd: Jag heter Åsa Söderström och arbetar som sjuksköterska på Prima Barn i Handen. : asa.soderstrom@prima.se


Under veckan så kommer vi att uppmana alla medarbetare att stödja Musikhjälpen 2018

1 400 kr

insamlat av 14 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor