Image
Image

Västgötaspets

Offentligt evenemang

Värd: Urban Jansson : arvslindan@hotmail.com


Vi Västgötaspetsar utmanar alla andra hundraser!! Vi jobbar för en bättre värld!


13 500 kr

insamlat av 124 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor