Image
Image

Vårdbemanning Sverige Bössan

Offentligt evenemang

Värd: Vårdbemanning Sverige AB : johanna.johnson@vbsverige.se


Vi på Vårdbemanning Sverige vill vara med och bidra samt uppmärksamma årets viktiga ämne i Musikhjälpen 2018! Yttre eller inre variationer ska inte påverka en människas levnad och drömmar. Alla ska ha rätt att funka olika! Vårdbemanning Sverige: Vårdbemanning Sverige startade sin verksamhet 2014 och är idag ett av Sveriges största bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård. Vårt fokus är att på ett effektivt och flexibelt sätt tillsätta akuta, korta och långa vakanser inom både primär- och slutenvård.


23 givare har samlat in 4 249 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.