Image
Image

Välkommen hem till Malmö

Offentligt evenemang

Värd: Amanda Borg : amanda.borg1996@gmail.com http://valkommenhemtillmalmo.se


Lördag 15/12, kl 09:00 - Lördag 15/12, kl 19:30

, Malmö


Vi är en grupp studenter från Malmö Universitet som har skapat Välkommen hem till Malmö. Streamen är en insamling för Musikhjälpen 2018. Vi bjuder in malmöbaserade personer som har ett aktivt arbete med att alla människor är lika mycket värda. Att alla har lika rätt till en plats att uttrycka sig oavsett bakgrund, funktionsvariation, läggning och etnicitet. Årets tema för Musikhjälpen är ”alla har rätt att fungera olika” och detta kommer skina igenom valet av deltagare och ämnen som tas upp under streamen. Det kommer innehålla musik, kultur och diskussioner med Malmös fantastiska personer. Under livestreamen kommer vi att samla in pengar via gåvor och auktioner.


33 givare har samlat in 5 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.