Image
Image

VACTERLbössan

Offentligt evenemang

Värd: Anton Svenningsson : antonhbk@hotmail.com


Det är för mig en självklarhet att oavsett hur man föds eller hur man ser ut så ska man ha samma möjligheter till ett bra liv. Jag föddes med VACTERL-Association, något som ett 15-tal barn föds med i Sverige varje år. Jag har haft möjligheten till bra sjukvård, fått mig en ordentlig utbildning på högskolenivå och fått det stöd jag behöver genom livet vad gäller hjälpmedel och assistans. Detta är inte en självklarhet i många länder. Denna bössa skapas också för att öka uppmärksamheten om VACTERL-Association.

50 givare har samlat in 5 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.