Image
Image

VACTERL Association

Offentligt evenemang

Värd: Josefine : josefine.azari@gmail.com


Få se hur mycket vi kan få ihop till en sällsynt diagnos. VACTERL är ett akronym där varje bokstav står för en medfödd missbildning. Det föds ca 15 barn årligen i Sverige med VACTERL och det krävs många och oftast långa sjukhusvistelser och behandlingar för dessa barn.

9 givare har samlat in 800 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.