Image

Uppsala Politicesstuderande

Offentligt evenemang

Värd: Amanda van den Tempel : viceordforande@uppsalapolitices.se


Onsdag 13/11, kl 00:00 - Tisdag 24/12, kl 00:00


Uppsala Politicesstuderande (UPS) är en politiskt obunden programföreningen för politices kandidat- och masterprogram med cirka 400 medlemmar. Föreningen startades år 1995 med två uttalade syften – att alla föreningens medlemmar ska få en så bra utbildning som möjligt och att föreningen ska bygga kamratskap och skapa en god stämning mellan studenterna inom programmen. I flera år har UPS haft en egen musikhjälp i form av olika event till förmån för studenterna och i år planerar vi att göra detta ännu större och ännu roligare än tidigare år! Årets tema är väldigt viktigt och vi hoppas att på bästa sätt kunna främja musikhjälpen och samla in så mycket pengar som möjligt till detta ändamål.


10 kr

insamlat av 1 givare

Ditt bidrag

Senaste gåvor

10 kr
Amanda