Image
Image

Uppsala feministkör

Offentligt evenemang

uppsala.feministkor@gmail.com


Med sången som vapen är vi också med i kampen


3 445 kr

insamlat av 35 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor