Image
Image

Ungdomsgårdarna södra Gotland

Offentligt evenemang


Alla pengar som inkommer i kiosken går oavkortat till denna insamling.


563 kr

insamlat av 5 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor