Image
Image

Ucklum skolan för Musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Elin Kristensson


Vi barn på Ucklum skolan vill att ingen ska känna sig utanför. Vi arbetar med Hänsyn Empati Ansvar Respekt Trivsel/trygghet Alltså heart. Den 17:e december håller vi en julföreställning, istället för inträde så ser vi att ni skänker en peng i vår bössa. I föreställningen uppmärksammar vi alla lika värde genom sången ”Alla är lika mycket värda”. Varmt välkomna!


17 givare har samlat in 1 660 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.