Image
Image

Trinity yogar för Musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Trinity yoga (Petra Seffel)


Trinity yoga kommer erbjuda gratis yoga mot att man bidrar till Musikhjälpen.


9 givare har samlat in 1 600 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.