Image
Image

Torstens bössa

Offentligt evenemang

Värd: Josefin Åslund


Äntligen får Torsten upplev sin första musikhjälpen! Skänk en krona eller två till hans bössa.

21 givare har samlat in 2 550 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.