Image
Image

Tillväxtverkets medarbetare

Offentligt evenemang

Värd: Linnea Hagblom


För alla Tillväxtverkets medarbetare! På Tillväxtverket arbetar vi för ett mer öppet näringsliv, som tar tillvara allas kunskaper. Ett tillgängligt näringsliv, där alla kan bidra och gemensamt skapa och driva fler företag som vill, kan och vågar! För


38 givare har samlat in 4 300 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.