Image
Image

Tibets insamling

Offentligt evenemang

Värd: Nina Timbernale : rgu02606@ebbob.com


Vi vill sprida kärleken till folk som har det mindre funktionellt..

Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.