Image
Image

Teknologkåren vid LTH

Offentligt evenemang

Värd: Teknologkåren vid LTH : ko@tlth.se


Teknologkåren består av ca 7500 studenter vid Lunds Tekniska Högskola. Vi tycker det är otroligt viktigt att uppmärksamma och bidra till bekämpning av alla typer av diskriminering. Personer med funktionsnedsättning drabbas i stor utsträckning av detta, och Teknologkåren vill med detta göra en insats för att kunna förbättra situationen.


126 givare har samlat in 39 523 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.