Image
Image

Talldungeskolan

Offentligt evenemang

ghazaleh.tamdjidi@grundskolan.goteborg.se


Vi på Talldungeskolan vill bidra med att rädda liv. Vi tror på barnen på denna planet och att vi alla är lika värda! Tillsammans kan vi skapa en bättre plats. Hjälp oss att bidra!


7 givare har samlat in 800 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.