Image
Image

Sveriges Läkar Förbund Student Utland

Offentligt evenemang


Fredag 14/12, kl 00:00 - Söndag 16/12, kl 00:00

Villagatan 5, Stockholm


Donera ett bidrag till vår insamling för musikhjälpen. SLF Student Utland är en en ideell organisation och vår huvuduppgift är att representera svenska läkarstudenter utanför Sveriges gränser. Idag finns över 2 700 svenska läkarstudenter utspridda över Europa. Mångfald och allas lika värde är en självklarhet för oss då vården vilar på hälso- och sjukvårdslagens etiska plattform med människovärdesprincipen i fokus. Vi vill därför uppmärksamma allas rätt att fungera olika samt förbättra villkoren för barn och vuxna som lever med olika former av funktionsvariationer på vår jord. Varma hälsningar medicinstudenter från: Odense, Riga, Prag, Zagreb, Poznań, Budapest, Gdańsk, Split, Olsztyn, Wrocław, Kaunas, Sofia, Bydgoszcz, och Warszawa. Med varma hälsningar Svenska medicinstudenter


Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.