Image
Image

Sveriges jägarkår stöttar

Offentligt evenemang

Värd: Rebecka Angelica


Vi vill göra det igen! Stötta och hjälp de utsätta. Visa att vi är lika goda i år som förra året då vi hjälpte utsatta barn.

12 givare har samlat in 1 125 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.