Image
Image

Svenskakyrkansungalycksele

Offentligt evenemang

Värd: Svenskakyrkansungalycksele


Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar Ungdomsgruppen i Lycksele Församling, Svenska Kyrkans Unga. Vill jobba aktivt för alla människors lika värde, oavsett kön, sexuell läggning, nationalitet, religion, kultur, ålder eller funktionsvariation. Varje krona som kan bidra till att alla får möjlighet att få funka som den man är, är värdefull. Kom igen nu Lycksele, nu bidrar vi med det vi kan!


2 givare har samlat in 70 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.