Image
Image

Svenska Fibertekniker

Offentligt evenemang

Värd: Anton Stener : anton@zedcom.se


En insamling för alla fibertekniker och övriga i fiber/telekombranschen

15 givare har samlat in 2 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.