Image
Image

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtlands län

Offentligt evenemang


Studieförbundet Vuxenskolan i Jämtlands län bidrar självklart i kampen för att alla ska få funka olika. Lokalt bidrar vi med utvecklande och kunskapshöjande verksamhet. Men självklart vill vi också ha en bössa! Bidra till Musikhjälpen 2018 du med! Tack!

2 givare har samlat in 100 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.