Image
Image

stationnyköping

Offentligt evenemang

Värd: Station Nyköping : info@ungkraft.org


PopUp-fritidsgården Station i Nyköping har öppet enbart under mh-veckan. Joina vår insamling!


1 200 kr

insamlat av 6 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor