Image
Image

stationnyköping

Offentligt evenemang

Värd: Station Nyköping : info@ungkraft.org


PopUp-fritidsgården Station i Nyköping har öppet enbart under mh-veckan. Joina vår insamling!


6 givare har samlat in 1 200 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.