Image
Image

Stå upp för Allas Lika Värde

Offentligt evenemang


Elever springer ett lopp den 20 november. Insamling sker genom att de sponsras av en person som betalar en bestämd summa för varje 400 m som eleven springer.


27 givare har samlat in 3 335 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.