Image
Image

Språkstörning osynlig funktionsnedsättning

Offentligt evenemang

Värd: Pernilla Ellis : pernilla.ellis@gmail.com


Det är ca var tjugonde barn (i Sverige) som har språkstörning. Barn som har en språkstörning har inte samma språkliga förmåga som jämnåriga. De kan ha svårt att förstå vad andra säger, att själva prata så andra förstår eller båda delarna. Det kan vara svårt att upptäcka då det inte syns utanpå. Men kan ha stora konsekvenser för barnens utveckling och utbildning. Alla funkar olika!

5 givare har samlat in 550 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.