Image
Image

SPONTANKÖREN i Lund stöttar musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Linda Andersson : spontankoren@gmail.com


Människor med funktionsnedsättning är en av världens mest diskriminerade grupper. Av omkring en miljard personer bor 4 av 5 i låg- och medelinkomstländer där undernäring, vitaminbrist, sjukdom och skador är vanliga orsaker. Med funktionsnedsättning fastnar många i fattigdom för att de saknar möjlighet att försörja sig och stängs ute från samhället på grund av hinder och stigman. Men det går att göra skillnad. Temat för Musikhjälpen 2018 är ”Alla har rätt att funka olika” Såklart vill Spontankören i Lund vara med och bidra till musikhjälpen i år. Spontankören är en kör för alla människor som kan prata och andas som älskar att sjunga och ha kul. Vi kommer med denna insamling och kanske eventuella uppträdande eller annat kul skänka pengar till musikhjälpen. ALLAS RÄTT ATT FUNKA OLIKA!


3 500 kr

insamlat av 16 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor