Image
Image

Smekab Citylife För att funka olika

Offentligt evenemang

Värd: Smekab Citylife


Våra kärnvärden är: respekt, omtanke, drivkraft och integritet. Som ett växande bolag vill vi ta ett bredare ansvar för att bidra till en hållbar utveckling av det samhälle vi verkar i – lokalt som globalt För oss på Smekab Citylife är det viktigaste i sammanhanget att inte bara prata om hållbarhet utan att vi faktiskt i handling genomför förändringar och aktiviteter som bidrar till en bättre värld. Därför ser vi det som en självklarhet att stötta Musikhjälpen med årets tema "alla har rätt att funka olika".

5 850 kr

insamlat av 9 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor