Image
Image

Smekab Citylife För att funka olika

Offentligt evenemang

Värd: Smekab Citylife


Våra kärnvärden är: respekt, omtanke, drivkraft och integritet. Som ett växande bolag vill vi ta ett bredare ansvar för att bidra till en hållbar utveckling av det samhälle vi verkar i – lokalt som globalt För oss på Smekab Citylife är det viktigaste i sammanhanget att inte bara prata om hållbarhet utan att vi faktiskt i handling genomför förändringar och aktiviteter som bidrar till en bättre värld. Därför ser vi det som en självklarhet att stötta Musikhjälpen med årets tema "alla har rätt att funka olika".

9 givare har samlat in 5 850 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.