Image
Image

Skogis skramlar för musikhjälpen

Offentligt evenemang


Jägmästarstudenters (och gamla studenter, doktorander, forskare, professorer, ja alla med en koppling till skogis!) insamlingsbössa, för allas rätt att funka olika!


37 givare har samlat in 4 690 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.