Image
Image

Scheeleskolan för Musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Pegah Javaheri : Pegah.javaheri-mashhady@koping.se


Scheeleskolan är en grundskola med ca 325 elever i årskurs 7-9. Skolan ligger i Köping och på skolan finns också förberedelseklass, grundsärskola och träningsskola. Årets tema "sex är inte ett vapen" ligger i linje med Scheeleskolans värdegrund och tillsammans med elever och personal har vi under en längre period arbetat med allas lika värde. Vårt mål med insamlingen är att upplysa eleverna om årets tema. Elever på skolan hjälper till att sy hjärtan på textilslöjdslektionerna som kommer finnas till försäljning, skolan kommer också ha café i samarbete med grundsärskolan där intäkterna oavkortat går till insamlingen. Tillsammans är vi starka och tillsammans skapar vi på Scheeleskolan kärlek, värme och engagemang.


50 kr

insamlat av målet på 50 000 kr

Ditt bidrag

Senaste gåvor

50 kr
Anonym