Image
Image

Särskolan i Skara kommun vill gärna bidra till musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Lena Lidberg : lena.lidberg@skara.se


För allas barns rätt att funka olika! En skola i framkant 2.0 Framåt med mod intiativ och glädje Tillsammans skapar vi grundsärskolan i skara! Särskolan i Skara kommun arbetar utifrån ett gemensamt ansvar oavsett profession, hög kompetens där fokus ligger på den inkluderande lärmiljön. Vi har ett stort spektrum av barn med olika behov och förutsättningar. Det blir därmed helt avgörande att ständigt arbeta med barnens känsla av sammanhang (KASAM) en tillgänglig lärmiljö med fokus på att våra barn ska utvecklas och nå sin fulla potential. Det handlar vidare om flexibilitet och hålla den pedagogiska dialogen vid liv och att möta varje barns unika behov på individ, grupp och processnivå. #allaharrättattfunkaolika


8 givare har samlat in 700 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.