Image
Image

Samla till Musikhjälpen med BOiU

Offentligt evenemang

Värd: Barnombudet i Uppsala län https://boiu.se/musikhjalpen


BOiU stöttar Musikhjälpen och allas rätt att funka olika! Skänk pengar till vår bössa.


301 kr

insamlat av 4 givare

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.

Senaste gåvor