Image
Image

Rubenkramar

Offentligt evenemang

Värd: Ruben Wiebe : rubbew@gmail.com


Jag Ruben delar ut kramar på Stortorget/Kärlekens torg för 10 kr!!! ❤️❤️❤️


16 givare har samlat in 700 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.