Image
Image

Romains insamling

Offentligt evenemang

Värd: Romain Protti


Årets insamling har börjat! Skänk en slant till Musikhjälpen. Årets tema är "Alla har rätt att funka olika - om funktionsnedsättning" Alla bidrag är viktiga!

3 givare har samlat in 600 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.