Image
Image

Riksäpplets gymnasiesärskola

Offentligt evenemang

Värd: Trossen


Vi på riksäpplets gymnasiesärskola i Haninge, som ligger i södra Stockholm vill bidra till Musikhjälpen med denna insamling. I vår skola har många av våra elever funktionsvariation inom AST, autismspektrumtillstånd. Vi samlar därför in pengar så att kampen kan forsätta mot ett samhälle där alla har rätt till utbildning efter sina förutsättningar och förmågor.


Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.