Image
Image

Ridsport för alla

Offentligt evenemang

Värd: Sam Norefjord : samnorefjord@gmail.com


Ridsporten är en sport för alla oavsett vem man är eller vart man är. Om man har en funktionsvarriation som syns eller inte har man fortfarande rätten att få ta del av ett ridsportsförbund och få vara medlem i en ridklubb. Att ridklubbar har speciella tillfällen för rullstolsburna, CP-skadade och andra fysiska nedsättningar är ett perfekt sätt att kunna inkludera alla i sporten. Att visa hänsyn till barn och vuxna med autism och andra neuropsykiatriska sjukdomar är superviktigt inom alla sporter så barnen och de vuxna ska få en sån bra upplevse inom sporten som möjligt. Min sport är för alla!


11 givare har samlat in 725 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.