Image
Image

Ride för Musikhjälpen

Offentligt evenemang

Värd: Björn Bengtsson & Maria Olsson


Måndag 10/12, kl 00:00 - Lördag 15/12, kl 00:00


Tillsammans med cyklister som är villiga, så tar vi oss på våra hojjar från Köpenhamn till Lund via Helsingborg. Vi donerar 1 krona per tillryggadlagd kilometer. Desto fler vi är desto större påverkan!


39 givare har samlat in 8 123 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.