Image
Image

RehabmedBorås kämpar för alla

Offentligt evenemang


Rehabmedicin i Borås kämpar för allas rätt att funka olika och allas lika värde!


52 givare har samlat in 6 480 kr till den här insamlingen. Kolla vad summan kan räcka till!

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.