Image
Image

Refugees Welcome mot funkofobi

Offentligt evenemang

Värd: Refugees Welcome


Refugees Welcome motsätter sig all sorts förtryck, där bland funkofobi. Människor på flykt som dessutom har en funktionsvariation möter ett svårare öde med flykt, hjälpmedel, tillgänglighet, mottagande, etablering, m.m. För oss är det en självklarhet att alla har rätt att funka olika, därför vill vi vara med och stötta Musikhjälpen.

Du är den första som bidrar till den här insamlingen.

Ditt bidrag

Vi tackar för allas engagemang och bidrag. Pengarna som samlats in kommer att gå till allas rätt att funka olika.